Przez ostatnie 2 tygodnie pracowałem nad przeniesieniem moich arkuszy excel do google sheets aby umożliwić automatyczną aktualizację portfeli prezentowanych na blogu. Zmusiło mnie to też do ponownego zastanowienia się nad metodą prezentacji wyników portfeli oraz wyborem funduszy ETF do strategii. Poniżej przedstawiam główne zmiany jakie zostały wprowadzone jak również zapowiedź kolejnych ulepszeń, które pojawią się w najbliższym czasie.

Z prowizją czy bez prowizji?

Pierwszą zmiana w metodzie prezentacji wyników jest rezygnacja z uwzględnienia prowizji maklerskich w wynikach portfeli. Zdecydowałem się pomijać prowizje ze względu na różne wartości prowizji w zależności od wybranego brokera oraz wysokości zainwestowanego kapitału (prowizja minimalna). Wydaje mi się, że jest to jedyny sposób prezentacji wyników, do którego może się odnieść każdy bez względu na to w jakim biurze maklerskim ma złożony rachunek inwestycyjny.

Prezentacja i aktualizacja wyników

Dzięki temu, że portfele są przeniesione do google sheets mam możliwość dostosowania interwału czasowego, w którym wyniki portfeli będą aktualizowane. Zdecydowałem, że dzienna aktualizacja będzie wystarczająca. Portfele będą aktualizowane wieczorem między godziną 19-20.

Wyniki poszczególnych portfeli są prezentowane jako MTD (Month-To-Day). Oznacza to, że dla wyników za ostatnie 3 miesiące brane są pod uwagę wyniki z całe 2 poprzednie miesiące oraz dodatkowo wynik za aktualny miesiąc od 1 dnia miesiąca do dnia wyceny, która aktualizowana jest codziennie.

Tabele pokazujące wagę poszczególnych aktywów w portfelu w danym miesiącu uzupełniłem dodatkową opcją pokazującą w jakie aktywa zainwestujemy w następnym okresie w ramach danego portfela. Opcja ta oznaczona jest jako (next) i zmienia się wraz z wyceną potencjalnych aktywów, w które inwestujemy w ramach danej strategii. Należy to interpretować w ten sposób, że jakby ostatni dzień miesiąca wypadał właśnie w dniu, w którym sprawdzamy aktualną wycenę portfela to należałoby zainwestować w aktywa z wiersza oznaczonego (next) w podanych proporcjach wyrażonych w procentach wartości całego portfela.

Ticker funduszy ETF

Jednym z problemów, który dotyczy inwestorów opierających swoje strategie o instrumenty dostępne na rynku europejskim jest właściwy dobór funduszy ETF do strategii. Większość dostępnych strategii opartych jest na instrumentach notowanych na rynku amerykańskim. Jak wiadomo wielu inwestorów z Europy nie ma dostępu do rynku amerykańskiego w pełnym wymiarze ze względu na regulacje Unii Europejskiej. Instrumenty dopuszczone do obrotu w ramach rynku europejskiego muszą spełniać pewne wymogi i posiadają dodatkowo w swojej nazwie skrót UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Zostaje zatem dostosowanie strategii bazując na dostępnych funduszach ETF notowanych na runku europejskim. I tu możemy natrafić na kłopoty ponieważ jeden ETF może być notowany na kilku giełdach pod innym ticker’em.

Weźmy na przykład fundusz ETF notowany na rynku amerykańskim Invesco QQQ Trust, który notowany jest pod ticker’em QQQ. Fundusz ten wykorzystywany jest w strategii PAA prezentowanej na blogu. W ramach odwzorowania strategii PAA na rynku europejskim wybrałem fundusz ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF. No i teraz zaczyna się problem, który ticker dla tego funduszu jest poprawny? To zależy od następujących czynników:

– polityki dywidendowej, wyłata dywidendy czy akumulacja i automatyczna reinwestycja przez fundusz

– waluty notowania instrumentu

– dostępności w wybranym biurze maklerskim

Poniższa tabela pokazuje dostępność funduszu iShares Nasdaq 100 UCITS ETF na rynku europejskim w zależności oferty danego brokera. Wybrałem 2 polskie biura maklerskie (MBank i BOŚ) mające w swojej ofercie europejskie fundusze ETF oraz zagranicznego brokera Interactive Brokers.

Do tej pory próbowałem dostosować wszystkie strategie do oferty domu maklerskiego mBank co powodowało, że nie zawsze mogłem wybrać najlepszy fundusz ETF dostępny na rynku. Oczywiście najlepszy wg moich kryteriów doboru 😁 Jakie to kryteria?

  1. Polityka dywidendowa

                Najlepiej żeby fundusz akumulował i reinwestował dywidendę.

  1. Waluta notowania

                Tylko fundusze notowane w USD lub EUR. Z tym, że waluta musi być taka sama dla wszystkich instrumentów wchodzących w skład danego portfela.

  1. Dostępność funduszu ETF

EFT musi być dostępny w jednym z trzech brokerów (Interactive Brokers, mBank, BOŚ).

  1. Notowania

Giełda notowania danego instrumentu to XETRA lub Euronext Amsterdam ze względu na dostępność u wyżej wymienionych brokerów.

Od tej pory będę używał kodu ISIN, który jest unikalnym kodem dla danego funduszu ETF wraz z ticker’em dostępnym na yahoo finance skąd pobieram dane do monitorowania wyników portfeli oraz realizacji strategii.

Sygnały strategii

Podstawowym założeniem przy realizacji strategii jest to, że sygnały oparte są o oryginalne fundusze ETF z rynku amerykańskiego a transakcje dokonywane są na odpowiednich funduszach ETF dostępnych na rynku europejskim. Oznacza to, że prowadzę portfele dla rynku amerykańskiego oraz europejskiego. Dotychczas wszystkie wyniki prezentowane były tylko dla funduszy europejskich. W najbliższym czasie powstanie oddzielna zakładka na blogu gdzie będzie możliwość śledzenia wyników również oryginalnych portfeli bazujących na funduszach ETF notowanych w USA.

Zmiany funduszy ETF w portfelach

Zmiany jakie dokonałem w poszczególnych portfelach podyktowane są jak najlepszym odwzorowaniem danej strategii oraz spełnieniem kryteriów doboru funduszy ETF przedstawionych powyżej.

GEM

We wpisie poświęconym strategii GEM postanowiłem zastosować jeden fundusz reprezentujący rynki rozwinięte ze względu na brak funduszu ETF reprezentującego rynki akcji z wykluczeniem rynku amerykańskiego, który byłby dostępny na rynku europejskim. Uważam, że taki wybór nie odwzorowuje w pełni założeń strategii dlatego wprowadziłem następujące zmiany w portfelu. W przypadku gdy strategia da sygnał inwestycji w VEU będziemy musieli ulokować środki w 4 fundusze ETF proporcjonalnie do wartości podanej w tabeli. W ten sposób staramy się odwzorować Index MSCI ACWI ex-US. Tabela poniżej przedstawia dokonane zmiany. Portfel został w pełni przeliczony od dnia startu czyli 03.01.2020.

Portfele bazujące na strategii GTAA

Nie dokonałem żadnych zmian w funduszach ETF w portfelach GTAA12, GTAA5, AGG6 i AGG3.

PAA

W portfelu PAA dokonałem jednej zmiany zastępując wspomniany wcześniej EXXT funduszem ETF SXRV. Oba fundusze to iShares Nasdaq 100 UCITS ETF z tym, że SXRV akumuluje dywidendy i je reinwestuje spełniając wcześniej określone kryteria doboru instrumentów finansowych do strategii.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dokonane zmiany wniosą dodatkową wartość do sposobu prezentacji wyników portfeli i pomogą Ci w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jedynym mankamentem dokonanych zmian może być to, że strona będzie ładowała się nieco wolniej ze względu na linki do . W przypadku gdy wystąpią jakieś problemy z załadowaniem tabeli to w przypadku korzystania z przeglądarki Chrome należy nacisnąć prawy przycisk myszy oraz kliknąć „Załaduj ponownie ramkę”.

W planach jest również graficzna prezentacja wyników takich jak stopa zwrotu, max obsunięcie kapitału i krzywa kapitału. Dodatkowo zamierzam zaprezentować kilka nowych strategii do portfela pasywnego jak również tych aktywnych, wymagających poświęcenia trochę więcej czasu na realizację, ale nie więcej niż godzinę miesięcznie. Bo przecież nie tylko inwestowaniem człowiek żyje i są ciekawsze rzeczy do robienia niż codzienna obserwacja notowań giełdowych.😎 

Jeśli uważasz, że czegoś jeszcze brakuje na stronie to daj znać zostawiając komentarz pod tym wpisem lub kontaktując się ze mną bezpośrednio.

Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji

Grzegorz

2 comments add your comment

  1. Bardzo ciekawy blog. Dzieki ze sie tym wszystkim dzielisz! Na pewno kosztowalo Cie to sporo pracy.

    • Dzięki Magdo za dobre słowo. Rzeczywiście trochę czasu mi to zajęło ale cieszę się, że ktoś to docenia. To daje energię do dalszej pracy.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: