Dzisiejszy wpis jest kontynuacją poprzedniego artykułu w temacie Return Stacking. Dlatego też jeśli jeszcze nie zapoznałeś/aś się z tym zagadnieniem to zachęcam aby zacząć od lektury pierwszego artykułu z tej serii. Dodatkowo więcej o managed futures pisałem tutaj. Zamierzam pochylić się nad dość świeżymi produktami jakimi są ETF-y RSST oraz RSBT czyli akcje i obligacje wraz ze strategią managed futures w jednym.

Return Stacking w wykonaniu RSST i RSBT

Return Stacking oznacza wykorzystanie dźwigni w strategii inwestycyjnej w celu uwolnienia kapitału, który może być wykorzystany do alokacji w inne aktywa. W przypadku ETF-ów RSST i RSBT mówimy o zastosowaniu lewarowania na poziomie 200%. Oznacza to, że za każdego zainwestowanego przez nas dolara otrzymujemy ekspozycję 1$ na amerykańskie akcje (RSST) lub amerykańskie obligacje (RSBT) + dodatkowo 1$ inwestowany jest w strategię managed futures. Oczywiście realizacja takiej strategii wiąże się z dodatkowymi kosztami pożyczki kapitału, które wg twórców tych ETF-ów wahają się w okolicy oprocentowania bonów skarbowych T-Bills. Całkowity koszt (TER) to 1,04% w przypadku RSST i 0,97% w przypadku RSBT.

Czyli kupując RSST mamy 100% ekspozycji na rynek największych amerykańskich akcji i dodatkowo 100% na strategię managed futures opartą o trend. W przypadku RSBT jest to 100% amerykańskie obligacje + 100% trend.

RSST i RSBT czyli co?

RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF jak sama nazwa wskazuje jest aktywnym funduszem ETF inwestującym w amerykańskie akcje i zarazem realizującym strategię na managed futures. Jeśli chodzi o akcje to fundusz realizuje tę część strategii inwestując np bezpośrednio w największe spółki amerykańskie (kapitalizacja powyżej 8 miliardów $), ETF-y na największe amerykańskie akcje lub przez kontrakty terminowe na indeksy akcyjne. Z założenia ekspozycja na amerykański rynek akcji wynosi 100% zaangażowanego kapitału + 100% strategia managed futures. Jakbyśmy chcieli rozszyfrować ticker tego ETF-a to jest to Return Stacking Stocks Trend.

Struktura portfela dla RSST

Źródło: returnstackedetfs.com

Aktualna alokacja dla RSST na dzień 27.03.2024 widoczna jest w tabeli poniżej.

Źródło: returnstackedetfs.com

RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF to aktywny fundusz ETF inwestujący w obligacje amerykańskie i dodatkowo tak jak RSST realizujący strategię na managed futures. Strategia obligacyjna realizowana jest przez inwestycję w obligacje USA, ETF-y na szeroki rynek obligacji jak i również przez kontrakty terminowe. Przy czym zakładane duration całego portfela wynosi między 2 a 8 lat (średnio 6 lat). Ekspozycja na amerykański rynek obligacji wynosi 100% zaangażowanego kapitału + 100% strategia managed futures. 

Struktura portfela dla RSBT

Źródło: returnstackedetfs.com

Aktualna alokacja dla RSBT na dzień 27.03.2024 widoczna jest w tabeli poniżej.

Źródło: returnstackedetfs.com

Co kryje się pod płaszczem Managed Futures w przypadku RSST i RSBT?

W obu funduszach ETF realizowana jest ta sama strategia Managed Futures oparta o trend following. Celem strategii jest jak najlepsze odwzorowanie Société Générale Trend Index. Realizowane jest to przez próbę replikacji tegoż właśnie indeksu przy użyciu zaawansowanych modeli uczenia maszynowego (machine learning). 

W celu większej dywersyfikacji stosowane są dwa oddzielne podejścia:

  • 30% Top-Down Approach (15% Top-Down-1, 15% Top-Down-2)
  • 70% Bottom-Up Approach

Top-Down Approach: Podejście oparte na regresji, które ma na celu identyfikację tych kontraktów terminowych, które najlepiej odzwierciedlałyby ostatnie wyniki Société Générale Trend Index. Przy czym 15% stanowi model regresyjny Top-Down-1 oparty o 9 kontraktów terminowych a pozostałe 15% model regresyjny Top-Down-2 oparty o 27 kontraktów terminowych.

Bottom-Up Approach: Podejście oparte o model podążania za trendem (trend following), który jest tak skonstruowany aby jak najlepiej odwzorowywać wyniki Société Générale Trend Index.

Tak więc podejście Top-Down próbuje wskazać, na którym kontrakcie terminowym aktualnie powinniśmy zająć pozycję bazując na ostatnich wynikach SG Trend Index a podejście Bottom-Up próbuje wskazać strategię jaką powinniśmy użyć aby odwzorować ostatnie wyniki SG Trend Index.

Poniżej lista 27 kontraktów terminowych wykorzystywanych w strategii.

Przyjrzyjmy się jeszcze głębiej strategii managed futures stosowanej w RSST i RSBT. W ostatnim raporcie kwartalnym za 4Q 2023 prezentowane są wyniki strategii managed futures od początku notowań w porównaniu do SG Trend Index. Aby dodatkowo porównać je z innymi dostępnymi ETF-ami na managed futures naniosłem wyniki dla KMLM, DBMF i CTA za ten sam okres.

Wyniki strategii managed futures za okres 07.02.2023 - 29.12.2023
Źródło: Opracowanie własne na podstawie returnstackedetfs.com

Jak nietrudno zauważyć w badanym okresie strategia managed futures stosowana w RSST i RSBT (Blend(Net) na wykresie) przegrywała z innymi ETF-am jak i również z samym indeksem SG Trend. Na wykresie prezentowane są również poszczególne składowe strategii czyli Top-Down-1, Top-Down-2 i Bottom-Up. Widzimy, że podejście Top-Down-1 i Top-Down-2 uzyskało lepsze wyniki niż indeks SG Trend a podejście Bottom-Up wypadło dużo gorzej niż indeks. Sami autorzy kwartalnego raportu komentują to w następujący sposób:

“We estimate that the program has realized a daily correlation to NEIXCTAT of 0.86 since inception. The Top Down #1, Top Down #2, and Bottom-Up sub-components have realized daily correlations of 0.69, 0.73, and 0.82, highlighting the benefit we can achieve in blending the three models together.

Notably, while the Top Down #1 strategy delivered the highest return since inception, it did so with the highest tracking error relative to the NEIXCTAT benchmark. Conversely, the bottom-up strategy delivered the highest correlation but the lowest return. This highlights an important, and potentially counter-intuitive, concept about replication: absolute returns are not necessarily the best measure of success.”

Pamiętajmy, że próbujemy ocenić strategię po zaledwie kilku miesiącach od startu co często może prowadzić do mylnych wniosków. Top-Down dostarczyło najlepsze wyniki ale jednocześnie przy najwyższym błędzie odwzorowania (tracking error). Natomiast Bottom-Up miało najgorsze wyniki ale przy wyższej korelacji z indeksem. Tak czy inaczej autorzy strategii twierdzą, że rzeczywiście wyniki do końca 2023 roku nie są zadowalające ale nadal znajdują się w granicach błędu bazując na historycznych backtestach modelu.

Można by powiedzieć, że wystarczy zwiększyć udział Top-Down do 50% i może wyniki całej strategii byłyby bardziej zbliżone do SG Trend Index. 😀

W raporcie prezentowane są również wyniki od 29.09.2023 do 29.12.2023 (wykres poniżej) pewnie po to by pokazać, że są okresy gdy strategia radziła sobie całkiem dobrze. No cóż z niecierpliwością czekam na równie szczegółową analizę w kolejnym kwartalnym raporcie.

Wyniki strategii managed futures za okres 29.09.2023 - 29.12.2023
Źródło: Opracowanie własne na podstawie returnstackedetfs.com

Wyniki RSST i RSBT od początku notowań

Poniżej zamieściłem wykresy RSST i RSBT porównując je do ETF-a na największe spółki amerykańskie czyli SPY. Pierwszy wykres prezentowany jest za okres od początku notowań RSST czyli od 06.09.2023 do 28.03.2024

Źródło: tradingview.com

Patrząc na wykres RSST widzimy, że do listopada 2023 zachowywał się podobnie do SPY ale od listopada do końca roku notowania zaczęły się rozjeżdżać. Przyczynę takiego stanu rzeczy możemy szukać w wynikach części managed futures.

Zobaczmy zatem jak radziły sobie popularne ETF-y (KMLM, DBMF i CTA) realizujące strategię managed futures w tym samym okresie. Dla przypomnienia ETF o nazwie DBMF podobnie jak RSST również realizuje strategię managed futures w oparciu o regresję choć próbuje replikować SG CTA Index, a nie jak RSST, SG Trend Index. Poniżej wykres za okres 06.09.2023-28.03.2024.

Źródło: tradingview.com

No i zagadka się wyjaśniła. Managed futures (ściślej trend following w tym przypadku) do listopada wypada dość neutralnie. Widzimy nawet wzrosty we wrześniu, które są również odzwierciedlone w notowaniach RSST (mały wzrost pod koniec września). Ale od listopada widzimy spadek notowań, który trwa do końca 2023 roku. Spadki te są również widoczne na wcześniejszym wykresie gdzie porównywaliśmy strategie managed futures za okres od 29.09.2023 do 29.12.2023. To właściwie wyjaśnia słabe wyniki RSST w tym okresie.

Następnie od początku 2024 roku ETF-y na managed futures zaczynają rosnąć co w połączeniu ze wzrostami na rynku akcji powoduje, że RSST wypada dużo lepiej od czystego indeksu S&P500 (patrz wykres poniżej).

Źródło: tradingview.com

Warto przy okazji zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt dotyczący różnych strategii managed futures. Na powyższym wykresie gdzie prezentowany jest przebieg notowań KMLM, DBMF i CTA widzimy, że dwa z nich (DBMF i CTA) odbiegają trochę od notowań KMLM. Prawdopodobnie podyktowane jest to tym, że KMLM jako jedyny z nich nie inwestuje w kontrakty indeksy akcyjne i w przypadku gdy mamy bardzo silne wzrosty na rynkach akcji, po prostu nie uczestniczy w tych wzrostach w takim stopniu jak robią to np DBMF czy CTA. Dlatego gdy decydujemy się na dodanie strategii managed futures do portfela za pomocą dostępnych ETF-ów, to najlepiej jak zrobimy to kupując kilka różnych instrumentów, a tym samym różnych strategii. Mamy już w czym wybierać na rynku amerykańskim z takich jak KMLM, DBMF, CTA, TFPN czy WTMF. A może nie wybierać tylko dodać wszystkie w odpowiednich proporcjach? To już jest indywidualna decyzja.

Symulacja RSST i RSBT od 2000 roku.

Mamy dwa instrumenty, które można by wykorzystać do stworzenia jakiegoś sensownego portfela ale ze względu na krótką historię notowań przydałoby się zasymulować wyniki za dłuższy okres. Okres od stycznia 2000 roku do momentu powstania RSST czy RSBT zastąpimy syntetykami.

Symulacja RSST będzie wyglądała następująco

A symulacja RSBT tak,

Oczywiście uwzględniłem koszty oryginalnych ETF-ów przy tworzeniu ich syntetycznych odpowiedników. Poniżej prezentuję wyniki RSST-symulacja i RSBT-symulacja oraz mix 60/40 tych instrumentów.

Źródło: portfoliovisualizer.com

Poza tym, że sam RSST-symulacja ma wyższą stopę zwrotu przy niższym maksymalnym obsunięciu, to warto zwrócić uwagę na mix 60/40 RSST/RSBT. Może to będzie nowy standard 60/40+managed futures?

Na koniec pokażę portfele z wykorzystaniem polskich obligacji EDO co może zainteresować rodzimych inwestorów. Porównamy 3 portfele. Portfel 1 czyli (60% RSST + 40% obligacje EDO), Portfel 2 (60% RSST+40%RSBT) i Portfel 3 (60% S&P500 + 40% obligacje EDO). Wyniki prezentowane są w przeliczeniu do polskiej waluty z uwzględnieniem podatku Belki od obligacji EDO.

Wyniki portfeli prezentowane są za okres 01.2000-02.2024. 

Pierwszy portfel pod względem stopy zwrotu i ryzyka wypada bardzo dobrze. Choć dodanie 40% EDO do S&P500 (Portfel 3) powoduje, że zmienność spada do 8,74% to wartość zmienności Portfela 1 jest również zadowalająca. Jeśli chcesz sprawdzić inne zestawienie portfela z RSST czy RSBT to napisz w komentarzu a ja postaram się pomóc.

Podsumowanie

RSST i RSBT to bardzo ciekawe produkty, które mogą zainteresować wielu inwestorów. Na dzień 29.03.2024 RSST zgromadził ponad 100mln$ pod zarządzanie co oznacza, że jego popularność rośnie. 

Uważam, że warto jeszcze trochę poczekać i zobaczyć jak ETF-y return stack będą radziły sobie w najbliższych miesiącach. Choćby ze względu na omawianą różnicę w odwzorowaniu indeksu SG Trend. Może strategia potrzebuje więcej czasu żeby się skalibrować? 😀 Na pewno po publikacji nowego kwartalnego raportu wrócimy do dyskusji czy to poprzez aktualizację tego wpisu czy też w ramach komentarzy pod wpisem.

Zanim zdecydujemy się zainwestować w tego typu produkty to trzeba odrobić pracę domową i zrozumieć co jest w środku takiego ETF-a. Dzisiejszy wpis miał za zadanie pomóc przyszłym inwestorom w podjęciu takiej decyzji. Mam nadzieję, że choć trochę mi się to udało, a jeśli tak to zostaw komentarz pod artykułem lub podaj go dalej.

Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!

Grzegorz

2 comments add your comment

  1. Bardzo fajny wpis. Cieszę się, że poruszasz temat MF. Ciekawe kiedy pojawią się pierwsze europejskie ETF’y MF.

    • Dzięki Arek. Co do ETF na MF w Europie to pamiętam rozmowę Jacka Lemparta z twórcą DBMF Andrew Beer, który powiedział, że narazie nie planują nic na rynek europejski.

Leave a comment

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!