VIX-Model jest strategią, którą opisywałem wcześniej tutaj. Dzisiaj chciałbym przedstawić zmiany jakie zamierzam wprowadzić w oryginalnej wersji. Założenia strategii pozostają takie same, jedynie niektóre parametry zostały zoptymalizowane. Przedstawione zmiany sprawiły, że strategia jest łatwiejsza w implementacji z jednoczesnym pozytywnym wpływem na wyniki..

Redukcja ilości transakcji

Pierwszą zmianą jaką wprowadziłem jest znaczna redukcja generowanych sygnałów i co za tym idzie potencjalnych transakcji. Ogólnie rzecz biorąc nowa strategia mniej reaguje na tzw. szumy czyli mało istotne, krótkoterminowe zmiany cen. Dzięki temu koszty związane z zastosowaniem strategii będą dużo niższe. Oczywiście jak to w życiu bywa “coś za coś”. Zmniejszenie ilości generowanych sygnałów sprawia, że jesteśmy nieco dłużej na rynku w trakcie spadków co powoduje nieznaczny wzrost zmienności. 

Za okres od 01.04.2008 do 31.12.2021 oryginalna strategia wygenerowała 117 sygnałów (średnio 8,5 transakcji rocznie). Nowa wersja wygenerowała 59 sygnałów (średnio 4,2 transakcji rocznie) w tym samym okresie czasowym. Redukcja ilości transakcji o połowę oczywiście wpływa pozytywnie na ostateczną stopę zwrotu.

Większa ochrona po “bezpiecznej” stronie

Druga zmiana dotyczy metody wyboru ETF-ów obligacyjnych po wygenerowaniu sygnału Risk-Off. Do tej pory ETF obligacyjny trafiał do portfela automatycznie w zależności od wybranej pary np. SPY/IEF, SSO/TLT itd. 

Proponowana modyfikacja polega na tym, że sprawdzamy stopę zwrotu z inwestycji w średnioterminowe obligacje amerykańskie IEF za ostatnie 90 dni. Gdy stopa zwrotu dla IEF jest jest dodatnia to inwestujemy tak jak poprzednio w odpowiedni ETF obligacyjny dla danej pary. W przypadku gdy stopa zwrotu dla IEF jest ujemna to pozostajemy z gotówką (CASH) aż do momentu wygenerowania ponownego sygnału Risk-On. W badanym okresie mieliśmy do czynienia z 9-ioma takimi sytuacjami gdzie zamiast obligacji w portfelu pozostawała gotówka. Strategia była w sumie 393 dni poza rynkiem akcyjnym (Risk-Off) z czego 72 dni była to gotówka, co stanowi 19% całego czasu spędzonego w okresie obowiązywania sygnału Risk-Off.

Dodatkową zmiana po stronie obligacyjnej jest sprawdzenie momentum relatywnego między TLT i IEF za wspomniany okres 90 dni i inwestycja w ten z lepszą stopą zwrotu. Oczywiście inwestujemy w obligacje tylko i wyłącznie po spełnieniu pierwszego warunku IEF(90d/return)>0. W przeciwnym przypadku –> CASH. 

Momentum absolutne czyli IEF(90d/return)>0 oraz momentum relatywne między TLT i IEF stosujemy we wszystkich opcjach portfeli poza tymi zawierającymi TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF). W wariancie gdzie jako ETF obligacyjny stosujemy 3x lewarowany TMF używamy tylko i wyłącznie momentum absolutne IEF(90d/return)>0 czyli albo CASH albo TMF.

Momentum relatywne dla aktywów akcyjnych (Risk-On)

Przetestowałem strategię pod względem wykorzystania momentum relatywnego pomiędzy różnymi aktywami po stronie akcyjnej. Na przykład, w momencie wygenerowania sygnału Risk-On sprawdzamy stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy dla SPY oraz QQQ i inwestujemy w ten z wyższym wynikiem. Sprawdziłem to dla wielu kombinacji aktywów (SPY vs QQQ vs IWM, QLD vs SSO itd) oraz różnych okresów czasowych (3,6,12 miesięcy, średnia ważona itd.). Wyniki tak skonstruowanych portfeli były podobne do tych samych portfeli o stałej alokacji np. (33,3%SPY, 33,3%QQQ, 33,3%IWM). Mimo to taka wersja może okazać się bardziej efektywna w przypadku mniejszego kapitału gdzie zmuszeni jesteśmy zapłacić prowizję minimalną od 3 transakcji zamiast procentowej wartości od jednej, większej transakcji. Dodatkowo obsługa takiej strategii jest nieco prostsza bo kupujemy/sprzedajemy zawsze tylko jeden ETF. Z drugiej strony portfel z 3 ETF-ami jest bardziej zdywersyfikowany. Tak czy inaczej takie wersje portfeli również będę śledził na blogu.

Porównanie VIX-Model z nową wersją SlowVIX

Poniżej zamieściłem wykres S&P500 za okres 04.2008 do 12.2021 wraz z zaznaczonymi okresami Risk-Off dla VIX-Model oraz SlowVIX.

VIX-Model vs SlowVIX (zaznaczony okres Risk-Off)

Wyniki obu strategii dla portfela SPY/TLT (VIX-Model) oraz SPY/IEF/TLT/CASH (SlowVIX) z uwzględnieniem prowizji od transakcji w wysokości 0,1% za okres od 04.2008 do 12.2021.

Wyniki strategii w oparciu o dane miesięczne.

Poniżej wykres przebiegu krzywej kapitału oraz obsunięcia kapitału (drawdown).

Podsumowując, SlowVIX mniej reaguje na krótkoterminowe skoki zmienności co powoduje późniejszą reakcję na zmiany na rynku, dlatego też w nazwie strategii pojawiło się słowo „Slow” czyli „powolny”. Pełne wyniki strategii SlowVIX dla wszystkich wariantów portfeli dostępne są w Strefie Premium.

Pozdrawiam,

Grzegorz

6 comments add your comment

 1. Stopa zwrotu z IEF za 90 dni minus 0,43 %, więc gotówka tak?

 2. Hej, dwa pytania.
  1. Czy możesz dodać alokację w przypadku risk-off do podsumowania na stronie strategii (tzn który fundusz obligacyjny kupujemy, czy trzymamy gotówkę)?
  2. Czy 7go marca wyszedł email z aktualizacją sygnału? Przejrzałem skrzynkę ale nigdzie nie znalazłem, zastanawiam się czy gdzieś mi umknęło czy coś nie wyszło z wysyłką maili.

  • Hej Andrzej. W najbliższych dniach dodam info o alokacji na stronie.
   Jedli chodzi o e-mail to sprawdź w spamie jak nie znajdziesz to napisz do mnie maila bezpośrednio.

 3. Czy Twoim zdaniem użycie na mniejszym kapitale QQQ5 oraz m.in. 5TLT lub 3TYL miałoby w tej strategii i w VIX Model podstawy merytoryczne? Jak to wygląda w backtestach (o ile da się je wykonać)?

Zostaw komentarz...

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!