Strategie inwestycyjne

Strategia inwestycyjna?

W ramach strony inwestujdlugoterminowo.pl będę między innymi opisywał i testował różne strategie inwestycyjne. Niektóre z nich są dość łatwe do zastosowania, inne zaś mają pewne ograniczenia chociażby ze względu na wielkość kapitału, który trzeba zainwestować lub dostępność do danego instrumentu inwestycyjnego.

Na początku chciałbym aby było jasne co rozumiem przez pojęcie strategia inwestycyjna. Poniżej przedstawiam definicje jaką podaje Wikipedia dla hasła Strategia (teoria gier) oraz Inwestowanie.

Strategia – plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji. Strategia w pełni określa akcję (ruch), którą gracz podejmie w danej sytuacji, na każdym etapie gry, dla każdej możliwej historii prowadzącej do tej sytuacji.

Inwestowanie – proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych/czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści/zysków.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia stworzyłem własną definicję Strategii Inwestycyjnej, którą będę się posługiwał na tym blogu.

Strategia Inwestycyjna – plan działania opisujący zachowanie inwestora w każdej możliwej sytuacji rynkowej umożliwiający mu takie zaangażowanie środków pieniężnych aby uzyskał on satysfakcjonującą go stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Plan + Inwestowanie + (Konsekwencja) = Strategia Inwestycyjna

Upraszczająć musisz mieć sprawdzony plan, w który wierzysz i będziesz się go trzymał bez względu na sytuację na rynkach kapitałowych.

Tylko tyle i aż tyle. Z doświadczenia wiem, że najtrudniejszą rzeczą jest konsekwentne trzymanie się ustalonego planu w szczególności gdy obserwujemy silne wahania notowań giełdowych, które powodują obniżenie wartości naszego portfela inwestycyjnego. W takim przypadku jedyne co powinieneś zrobić to podejmować decyzje zgodne z wybraną strategią. 

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!