Strategie inwestycyjne

W ramach strony inwestujdlugoterminowo.pl będę opisywał i testował różne strategie inwestycyjne. Niektóre z nich są dość łatwe do zastosowania, inne zaś mają pewne ograniczenia chociażby ze względu na wielkość kapitału, który trzeba zainwestować lub dostępność do danego instrumentu inwestycyjnego.

Na początku chciałbym aby było jasne co rozumiem przez pojęcie strategia inwestycyjna. Poniżej przedstawiam definicje jaką podaje Wikipedia dla hasła Strategia (teoria gier) oraz Inwestowanie.

Strategia – plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji. Strategia w pełni określa akcję (ruch), którą gracz podejmie w danej sytuacji, na każdym etapie gry, dla każdej możliwej historii prowadzącej do tej sytuacji.
Inwestowanie – proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych/czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści/zysków.

Biorąc pod uwagę powyższe cytaty stworzyłem własną definicję Strategii Inwestycyjnej, którą będę się posługiwał na tym blogu.

Strategia Inwestycyjna – plan działania opisujący zachowanie inwestora w każdej możliwej sytuacji rynkowej umożliwiający mu takie zaangażowanie środków pieniężnych aby uzyskał on satysfakcjonującą go stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Plan + Inwestowanie + (Konsekwencja) = Strategia Inwestycyjna

Upraszczająć musisz mieć sprawdzony plan, w który wierzysz i będziesz się go trzymał bez względu na sytuację na rynkach kapitałowych.

Tylko tyle i aż tyle. Z doświadczenia wiem, że najtrudniejszą rzeczą jest konsekwentne trzymanie się ustalonego planu w szczególności gdy obserwujemy silne wahania notowań giełdowych, które powodują obniżenie wartości naszego portfela inwestycyjnego. W takim przypadku jedyne co powinieneś zrobić to podejmować decyzje zgodne z wybraną strategią. 

Opisywane na tej stronie strategie będę dzielił na poszczególne kategorie:

  1. Buy and Hold (kup i trzymaj)
  2. Tactical Asset Allocation (taktyczna alokacja kapitału)
  3. Value (wartość)
  4. Growth (wzrost)

Buy and Hold (BH)

Kup i trzymaj. Wydaje się, że nie ma prostszej strategii. No cóż trochę w tym prawdy jeśli wiemy co kupić. BH jest długoterminową pasywną strategią gdzie inwestor cały czas utrzymuje procentowe zaangażowanie w poszczególne walory w portfelu na wcześniej założonym poziomie bez względu na sytuację na rynkach finansowych. 

Ewentualne zmiany wagowe poszczególnych walorów (z ang. rebalancing) dokonywane są w określonych odstępach czasu np. raz w roku. Kluczowe jest takie dobranie poszczególnych wartości w portfelu inwestycyjnym aby w długim terminie wartość portfela rosła bez względu na krótkoterminowe zawirowania na rynkach.

Tactical Asset Allocation (TAA)

Zastosowanie strategii TAA polega na ciągłej zmianie wagi poszczególnych klas aktywów w portfelu biorąc pod uwagę wiele czynników takich jak aceptowany poziom ryzyka, czas inwestycji czy aktualną sytuację rynkową.

Value

Inwestowanie w wartość czyli wybieranie takich spółek do portfela, których wycena wg opinii inwestującego jest niedoszacowana. Innymi słowy wybieramy takie spółki, które są z jakiś względów notowane poniżej ich rzeczywistej wartości.

Benjamin Graham, Warren Buffet czy Charlie Munger to najbardziej znani inwestorzy, którzy stosują strategię inwestowania w wartość.

Growth

Inwestowanie we wzrost polega na dobieraniu takich spółek do portfela, w przypadku których oczekujemy, że będą rosły ponad przeciętnie w porównaniu do podobnych spółek z danego sektora czy rynku. Taka strategia w większości opiera się na wybieraniu małych spółek, często w początkowym okresie rozwoju ale z dużymi perspektywami.

Philip Fisher i Peter Lynch to jedni z najbardziej znanych inwestorów stosujących strategię inwestowania we wzrost.

Dodatkwo każda ze strategii będzie uwzględniała następujące czynniki, które wg mnie są kluczowe jeśli chodzi o dobór planu działania do osobowości inwestora.

  1. Czasochłonność (dostępny czas na analizy itp.)
  2. Poziom wiedzy o rynkach kapitałowych
  3. Apetyt na ryzyko

Czasochłonność

Czyli inaczej czas jaki chcesz poświęcić na działania wymagające aby dana strategia działała. Jak wiadomo nikt nie dysponuje nieograniczonym czasem i biorąc pod uwagę czas poświęcony na pracę, rodzinę, hobby i sen nie zostaje nam wiele na analizy giełdowe czy naukę inwestowania. Dlatego bardzo ważne jest aby przy wyborze strategii inwestycyjnej wziąć pod uwagę czas jaki będziemy musieli poświęcić na jej działanie.

Poziom wiedzy o rynkach kapitałowych.

Jak wiadomo nie każdy urodził się Warren’em Buffett’em i nie poświecił życia nauce inwestowania. Uważam również, że przeciętny inwestor nie powinien stawiać sobie za cel pobicie takiego mistrza jak Warren Buffet czy Ray Dalio. To są profesjonalni inwestorzy, którzy spędzają większość czasu na analizie rynków finansowych. Choć sam Warren Buffet mówi, że inwestowanie wcale nie jest trudne.

Także nie należy się zrażać, że nie umiemy zrobić analizy spółki giełdowej czy wyceny DCF (Discounted Cash Flow). Nie jest to prosta sprawa i wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy o analizie sprawozdań finansowych spółek ale nie każdy musi być Warren’em Buffett’em żeby odnieść sukces w inwestowaniu. Ważne jest aby zdawać sobie sprawę czego nie wiemy o inwestowaniu i dobrać taką strategię inwestycyjną, która będzie pasowała do poziomu naszej wiedzy o rynkach finansowych.

Przede wszystkim przed decyzją o zastosowaniu danej strategii musimy ją dobrze poznać, zrozumieć i przetestować. Nigdy nie inwestuj w instrumenty finansowe, których nie rozumiesz i nie kupuj akcji firm, których nie znasz.

Apetyt na ryzyko

Czyli w jakim stopniu i jak długo jesteś w stanie tolerować sytuację, w której twój kapitał zaczyna topnieć. Inaczej mówiąc jak mocno zaboli cię przejściowa strata zainwestowanego kapitału. Czy będziesz w stanie spokojnie spać gdy na rynkach finansowych rozpęta się burza a ty wciąż będziesz trzymał się wcześniej ustalonego planu. Dla jednej osoby będzie to -10% dla innej -20% ale i są tacy co będą w stanie przeżyć spadki -50% czy więcej. Maksymalny spadek wartości portfela od ostatniego szczytu (z ang. drawdown) może być istotnym czynnikiem przy wyborze strategii. Zazwyczaj jest tak, że wybierając inwestycję w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe musimy się liczyć z dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków ale jednocześnie powinniśmy oczekiwać wyższej stopy zwrotu. Równocześnie inwestowanie w tzw. bezpieczne aktywa wiąże się z tym, że stopa zwrotu będzie niższa przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku.

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do Symulatora Portfela Inwestycyjnego! Wypełnienie ankiety zajmie Ci 2 minuty a w zamian dostaniesz narzędzie, które umożliwi Ci stworzenie i przetestowanie własnego portfela inwestycyjnego bazującego na modelach strategii opisywanych na blogu.