Portfele inwestycyjne na bazie ETF z rynku europejskiego

W tym miejscu znajdziesz historyczne wyniki różnych portfeli inwestycyjnych, które stworzyłem w ramach strategii opisywanych na tym blogu. Wyniki portfeli prezentowane poniżej oparte są o inwestycje w fundusze ETF notowane na rynku europejskim i wyceniane są w EUR.

Poniżej prezentowa jest tylko część strategii/portfeli. Pozostałe strategie/portfele dostępne są w zakładce Premium w menu głównym.

Aktualna wycena

Szczegółowe informacje o każdej strategii znajdziesz pod linkiem do danego portfela. Poniżej przedstawiam aktualną wycenę poszczególnych typów portfeli inwestycyjnych. Wszystkie wyliczenia uwzględniają zmiany kursów walut i prezentowane są w walucie wyceny aktywów oraz w PLN. Dane prezentowane w kolumnach 1MTD, 3MTD, 6MTD i 12MTD są wartościami „Month-To-Day”. Oznacza to, że np dla 1 miesiąca jest to wartość od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do dnia aktualizacji portfela widocznej w lewym górnym rogu tabeli. Dla 3 miesięcy jest to wartość za 2 całe poprzednie miesiące + aktualna wartość na dzień wyceny w danym miesiącu itd. Wartość „Total %” uwzględnia zmianę wyceny portfela od startu (01.01.2020). Wszystkie wartości wyrażone są w procentach i są aktualizowane raz dziennie między godziną 19.00 a 21.00.

Portfele B&H (Buy and Hold)

Portfele TAA (Tactical Asset Allocation)

Procentowy udział poszczególnych funduszy ETF w portfelach

Skład poszczególnych portfeli przedstawiony jest w tabelach poniżej. W pierwszym wierszu tabeli wyszczególnione są fundusze ETF, w które inwestujemy w ramach danego portfela. W drugim wierszu prezentowana jest procentowa wartość alokacji w dany ETF w aktualnym miesiącu (sygnał z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca). W wierszu trzecim (next) prezentowana jest teoretyczna wartość alokacji portfela w następnym miesiącu biorąc pod uwagę aktualną wycenę instrumentów wchodzących w skład portfela. Należy patrzeć na to w ten sposób jakby aktualny dzień był dniem, w którym dokonujemy zmiany w portfelu bazując na założeniach strategii. W przypadku portfeli B&H w wierszu trzecim prezentowana jest aktualna waga poszczególnych walorów biorąc pod uwagę aktualną wycenę portfela. Wszystkie wartości wyrażone są w procentach i są aktualizowane raz dziennie między godziną 19.00 a 21.00.

Portfele B&H (Buy and Hold)

Portfele TAA (Tactical Asset Allocation)

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!