Strategie pasywne

W tabeli poniżej przedstawiłem 40 różnych portfeli pasywnych wraz z podziałem na klasy aktywów. Dodatkowo na górze tabeli zamieściłem propozycję funduszy ETF, które można wykorzystać w celu odwzorowania danego portfela. ETF-y podzielone zostały na te dostępne w Stanach Zjednoczonych oraz dostępne na rynku europejskim (z podziałałem na walutę notowania instrumentu). 

Objaśnienie skrótów użytych w tabeli:

Int. – International (w znaczeniu inne niż USA)

Dev. – Developed 

Emer. – Emerging 

Mom. – Factor Momentum 

Interm.  – Intermediate 

Comm. – Commodities

Zastrzeżenia:

1) Brak odpowiedniego ETF-a można zastąpić innym z ekspozycją tylko na małe spółki (bez czynnika faktorowego)

2) Brak odpowiedniego ETF-a zastępujemy ekspozycją na 4 inne ETF-y w następujących proporcjach:

XMEU 30,0%
XAXJ 25,0%
XMJP 15,0%
XMME 30,0%

3) Wszystkie europejskie ETF-y dobrane są na podstawie dostępnych instrumentów w DM mBank

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!