Portfele inwestycyjne na bazie ETF z USA

W tym miejscu znajdziesz historyczne wyniki różnych strategii inwestycyjnych, które opisywałem blogu. Prezentowane wyniki oparte są o fundusze ETF notowane na giełdzie amerykańskiej i wyceniane są w USD.

Poniżej prezentowa jest tylko część strategii. Pozostałe strategie dostępne są w zakładce Premium w menu głównym.

Aktualna wycena

Szczegółowe informacje o każdej strategii znajdziesz klikając na link z nazwą w tabeli poniżej. Wszystkie wyniki uwzględniają zmiany kursów walut i prezentowane są w walucie wyceny aktywów oraz w PLN. Dane prezentowane w kolumnach 1MTD, 3MTD, 6MTD i 12MTD są wartościami „Month-To-Day”. Oznacza to, że np. dla 1 miesiąca jest to wartość od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do dnia aktualizacji widocznej w lewym górnym rogu tabeli. Dla 3 miesięcy jest to wartość za 2 całe poprzednie miesiące + aktualna wartość na dzień wyceny w danym miesiącu itd. Wszystkie wartości wyrażone są w procentach i są aktualizowane na bieżąco.

Wyniki wszystkich strategii znajdziesz w zakładce Strategie/Strategie aktywne (TAA)

Procentowy udział poszczególnych aktywów w strategiach

Skład strategii przedstawiony jest w tabelach poniżej. W pierwszym wierszu tabeli wyszczególnione są fundusze ETF, w które inwestujemy w ramach danego portfela. W drugim wierszu prezentowana jest procentowa wartość alokacji w dany ETF w aktualnym miesiącu (sygnał z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca). W wierszu trzecim (next) prezentowana jest teoretyczna wartość alokacji portfela w następnym miesiącu biorąc pod uwagę aktualną wycenę instrumentów wchodzących w skład portfela. Należy patrzeć na to w ten sposób jakby aktualny dzień był dniem, w którym dokonujemy zmian w portfelu bazując na założeniach strategii. Wszystkie wartości wyrażone są w procentach i są aktualizowane na bieżąco.

 Tabele z aktualną alokacją dla strategii GTAA, AGG, GEM, PAA, GPM oraz VAA   prezentowane są z opóźnieniem od 7-go dnia każdego miesiąca do 25-go dnia miesiąca.

 Musisz mieć wykupioną przynajmniej subskrypcję Premium – Lite aby aktualna alokacja   była widoczna bez ograniczeń czasowych. 

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!