DISCLAIMER

Ten blog i jego zawartość służą wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Ty sam będziesz musiał ocenić zalety i ryzyko związane z korzystaniem z tego bloga. Za decyzje podejmowane na podstawie informacji uzyskanych z bloga odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik, a przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji na podstawie tych informacji należy rozważyć (z pomocą lub bez pomocy doradcy finansowego i / lub doradcy ds. Papierów wartościowych), czy informacje te są odpowiednie w świetle Twoich szczególnych potrzeb inwestycyjnych, celów i sytuacji finansowej. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady finansowej dotyczącej adekwatności inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub stosowania jakichkolwiek strategii inwestycyjnych.

Chociaż ten blog może zawierać informacje dotyczące podejść do inwestowania lub rodzajów papierów wartościowych i inwestycji, które można kupić, sprzedać lub posiadać, żadne informacje dostępne na blogu nie mają na celu ani nie powinny być interpretowane jako porady, zalecenia autora w kwestiach prawnych, podatkowych, inwestycyjnych lub innych. Żadne odniesienie do jakiegokolwiek konkretnego papieru wartościowego nie stanowi zalecenia kupna, sprzedaży lub trzymania tego lub innego papieru wartościowego. Żadne informacje na tym blogu nie mogą być traktowane jako zachęta lub oferta kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, przyszłych opcji lub innych instrumentów finansowych, ani oferowania lub świadczenia jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub usług jakiejkolwiek osobie. Żadne informacje zawarte na blogu nie stanowią porady inwestycyjnej ani żadnej opinii w odniesieniu do stosowności jakichkolwiek zabezpieczeń, a opinie wyrażone na tej stronie nie powinny być traktowane jako porady dotyczące kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek zabezpieczeń. Przygotowując informacje zawarte na tej stronie, autor nie uwzględnił potrzeb inwestycyjnych, celów i sytuacji finansowej konkretnego inwestora. Informacje te nie mają związku z konkretnymi celami inwestycyjnymi, sytuacją finansową i szczególnymi potrzebami jakiegokolwiek konkretnego odbiorcy tych informacji, a omawiane inwestycje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Wszelkie opinie wyrażane na tym blogu przez autora są przygotowywane w oparciu o informacje, którymi dysponował w momencie ich tworzenia. Zmienione lub dodatkowe informacje mogą spowodować zmianę poglądów. Wszystkie informacje mogą ulec poprawie. Informacje mogą szybko stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym ze zmian warunków rynkowych lub ekonomicznych. Jeżeli inwestycja jest denominowana w walucie innej niż waluta odbiorcy, zmiany kursów wymiany mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość, cenę lub dochód. Poziomy i podstawy opodatkowania również mogą się zmieniać.

W żadnym wypadku autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następcze lub inne) wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z użyciem lub niemożnością korzystania z tego bloga lub za jakiekolwiek informacje, oprogramowanie, produkty lub usługi uzyskane za pośrednictwem lub w inny sposób w związku z tą witryną, w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy takie szkody są spowodowane umową, czynem niedozwolonym, odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka lub innymi teoriami odpowiedzialności. W żadnym wypadku autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody, obrażenia lub straty, w tym między innymi utratę przewidywanych zysków, korzyści, użytkowania lub danych, które mogą wynikać z dowolnego wykonania, niewykonania, błąd, pominięcie, przerwanie, usunięcie, wada, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirus komputerowy, awaria linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieuprawniony dostęp, zmiana lub wykorzystanie informacji, wynikające z korzystania lub dostępu do tych informacji na tej stronie.

Oświadczenie o ryzyku

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat, a handel kontraktami futures, opcjami lub kontraktami towarowymi jest szczególnie ryzykowny, ponieważ instrumenty te są mocno lewarowane, wycena takich instrumentów może się zmieniać, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić więcej niż ich pierwotne fundusze inwestycyjne lub depozyty zabezpieczające. Każdy, kto chce zainwestować w którykolwiek z wymienionych produktów, powinien zasięgnąć własnej porady finansowej lub prawnej.

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!