Momentum relatywne dla globalnego portfela aktywów GTAA

We wcześniejszym wpisie przedstawiłem propozycję zastosowania 10mc średniej ruchomej dla globalnego portfela aktywów (GTAA) do wyznaczania momentu wejścia/wyjścia z rynku. Dodatkowo stworzyliśmy portfel złożony z ETF dostępnych w polskim biurze maklerskim bazując na oryginalnym portfelu GTAA. Dotychczasowe wyniki portfeli można śledzić tutaj.

Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć pewnej odmianie tej strategii stosując dodatkowe założenia przy wyborze konkretnych aktywów do portfela. W tym wypadku bierzemy na warsztat tylko portfel GTAA13 i zastosujemy momentum relatywne dla każdego z aktywów w portfelu. 

Na czym polega momentum relatywne w naszym przypadku?

Dla każdego aktywa sprawdzamy średnią stopę zwrotu z 1, 3, 6 i 12 ostatnich miesięcy i wybieramy top 6 i top 3, w które zainwestujemy w danym miesiącu. Inwestujemy tylko w te aktywa, których aktualna cena znajduje się powyżej średniej ruchomej. W innym przypadku inwestujemy w średnioterminowe obligacje rządowe. Możliwe jest zastosowanie innych wersji momentum relatywnego np. dla 1, 3, 6 miesięcy lub 3, 6 i 12 miesięcy.

Backtesting czyli jak strategia radziła sobie w przeszłości

Meb Faber jako pomysłodawca tej strategii opublikował wyniki testów portfeli GTAA13 (AGG6) i GTAA13 (AGG3)  za okres od 1973 do 2012 roku. Nazwa AGG wzięła się od pierwszych trzech liter słowa aggresive czyli agresywny. Biorąc pod uwagę liczbę aktywów jakie znajdą się w portfelu w porównaniu do oryginalnej wersji GTAA13 to mamy do czynienia z dużo mniejszą potencjalną dywersyfikacją aktywów. Wyniki testów Meb’a poniżej.

Jak widać na przedstawionej tabeli przy zastosowaniu tylko techniki podążania za trendem (użycie 10SMA) powoduje znaczące obniżenie max. drawdown i redukcję ryzyka (patrz portfel B&H13 vs GTAA13). Po zastosowaniu momentum relatywnego dla opcji top 6 i top 3 wzrasta stopa zwrotu ale również zmienność i max. drawdown.

Test strategii za ostatnie lata

Przeprowadziłem test strategii biorąc po uwagę ostatnie 14 lat oraz dostępne w tym okresie instrumenty finansowe. Dlaczego 14lat? Limitem okazał się ETF SPDR Gold Shares (GLD), którego data rozpoczęcia notowań to 18.11.2004. Biorąc pod uwagę to, że potrzebuję danych wstecz aby obliczyć średnią cenę z ostatnich 10 miesięcy to start modelu wychodzi 01.01.2006 czyli całkiem przyzwoicie bo zahaczymy o kryzys finansowy z 2008 roku.

Jakie instrumenty użyłem w modelu?

Jako benchmark zastosuję standardowy portfel 60/40 z rocznym rebalansingiem. 

Test portfela GTAA13

Na początku postanowiłem sprawdzić jak wypadnie standardowy portfel GTAA13 w naszym okresie testowym. Będę mógł wtedy porównać go z AGG6 i AGG13 stosując te same aktywa i ich dane historyczne.

Założenia:

 • GTAA13 (B&H) – kupujemy wszystkie aktywa 01.01.2006 i trzymamy do 31.12.2019 z rocznym rebalansingiem
 • GTAA13 (SMA) – kupujemy aktywa tylko wtedy gdy cena jest wyższa od średniej ruchomej w danym miesiącu w przeciwnym razie kupujemy 10 letnie obligacje USA

Testy przeprowadziłem dla różnych średnich kroczących 6, 7, 8, 9 i 10 miesięcznych. Wyniki w tabeli poniżej.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć analizując powyższe wyniki?

 1. CAGR jest nieco wyższy dla GTAA13 z wykorzystaniem średnich kroczących w porównaniu do tego samego portfela pasywnego B&H.
 2. Max. Drawdown jest znacznie niższy dla wszystkich portfeli GTAA13 (SMA) w porównaniu do obu pasywnych portfeli B&H i 60/40.
 3. Sharpe ratio znacząco lepszy dla portfeli GTAA13 (SMA)
 4. Odchylenie standardowe niższe dla portfeli GTAA13 (SMA)
 5. Portfele ze średnimi 6 i 7 wypadają nieco lepiej w porównaniu do wyższych średnich.

Dodatkowo postanowiłem porównać wyniki M.Fabera z tymi przeprowadzonymi za ostanie lata. Oczywiście wiadomo, że nie należy tych wyników porównywać bezpośrednio chociażby ze względu na różne dane wykorzystywane do backtestów. Chciałem tylko zobaczyć czy przynajmniej stosunek stopy zwrotu i współczynnika Sharpe dla portfela B&H i GTAA13 jest na podobnym poziomie. Porównałem stosunek B&H/GTAA13 za okres 1973-2012 z B&H/GTAA13 za okres 2006-2019. Okazało się, że różnica z obu okresów mieści się granicach 5%.

Test portfela AGG3 i AGG6

Założenia:

 • AGG3 – kupujemy 3 najlepsze aktywa pod względem średniej stopy zwrotu za 1,3,6 i 12 miesięcy (momentum relatywne). Kupujemy tylko gdy cena danego aktywa jest powyżej średniej ruchomej. W przeciwnym razie kupujemy 10 letnie obligacje
 • AGG6 – podobnie jak AGG3 tylko wybieramy top 6 aktywa do inwestycji

Wyniki dla portfela AGG6 i różnych średnich kroczących przedstawione są w tabeli poniżej

No i AGG3…

Porównanie wyników wszystkich portfeli za lata 2006-2019

Poniżej przedstawiłem wszystkie testowane strategie za lata 2006-2019. Do porównania wybrałem 6 miesięczną średnią kroczącą.

Gdy zestawimy wyniki testów za lata 2006-2019 możemy wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Długość średniej kroczącej nie ma znaczącego wpływu na wyniki strategii choć zastosowanie krótszej średniej powoduje, że strategia szybciej reaguje na zmiany trendu. Nie musi to wcale oznaczać lepszych wyników w przyszłości.
 2. Zastosowanie momentum relatywnego poprawia wynik strategii (patrz CAGR dla AGG6 i AGG3)
 3. Możemy zaobserwować nieco wyższą zmienność dla portfeli agresywnych w stosunku do zwykłego GTAA13 (patrz Stdev)
 4. Sharpe ratio i max. Drawdown jest na podobnym poziomie dla AGG6 i GTAA13 przy jednoczesnej nieco wyższej CAGR dla AGG6.
Zastosowanie strategii AGG6 i AGG3 bazując na instrumentach dostępnych w polskich biurach maklerskich

Dobór ETF do portfela GTAA13(12) opisałem przy okazji omówienia tego portfela w poprzednich wpisach. Dlaczego stosuję GTAA12 a nie GTAA13 możesz przeczytać tutaj. Poniżej przedstawiam, które instrumenty mogą być zastosowane do portfela AGG6 i AGG3

Założenia:

 • Sprawdzamy średni performance za 1,3,6 i 12 miesięcy i wybieramy top 6 (dla AGG6) i top 3 (dla AGG3)
 • Sprawdzamy czy cena dla top6 i top3 jest powyżej średniej 6 miesięcznej i kupujemy jeśli ten warunek jest spełniony
 • Gdy cena wybranego aktywa jest poniżej 6 SMA to kupujemy ETF IUSM
 • Sprawdzamy czy powyższe warunki są spełnione w ostatni dzień miesiąca i robimy rebalancing portfela

Portfele AGG3 i AGG6 będą prowadzone i aktualizowane w ramach strony inwestujdlugoterminowo.pl.

O czym musimy pamiętać?
 1. Stosujemy tę strategię na innych instrumentach niż na których był przeprowadzony test.
 2. Przy inwestowaniu w instrumenty notowane w innych walutach niż PLN pojawia się ryzyko walutowe. Jednym z rozwiązań jest założenie walutowego konta inwestycyjnego.
 3. Wyniki historyczne nie gwarantują, że przyszła stopa zwrotu będzie na podobnym poziomie.
 4. Opłaty za zlecenia i podatki mogą spowodować, że oczekiwana stopa zwrotu będzie znacznie niższa w zależności od wysokości zainwestowanego kapitału.

Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!

Grzegorz

7 comments add your comment

 1. Czy przez to:

  Sprawdzamy średni performance za 1,3,6 i 12 miesięcy i wybieramy top 6 (dla AGG6) i top 3 (dla AGG3)

  rozumiesz, że liczymy średnią:

  (performance1m+ performance3m + performance6m + performance12m)/4

  i wybieramy 6 lub 3 z największą średnią?

 2. Cześć DK,
  Zgadza się. Stosujemy zwykłą średnią arytmetyczną.
  Pozdrawiam
  Grzegorz

  • Dzięki Przemek,
   Znam stronę Paula i czasami wymieniamy się poglądami na temat TAA. Zauważ, że tam podany jest performance dla poszczególnych ETF a nie całego portfela

 3. Coś gorsze czasy nastały dla tego AGG3, dwa razy niższy CAGR ?
  A gdyby tak zrobić testy AGG 2 i AGG1? ?

 4. Tylko chce uscislic, czy ja dobrze rozumiem: inwestujemy 100% kapitalu z calego portfela w dane 3 aktywa w przypadku agg3 wiec po 33,3% w kazde? I przy spelnieniu warunkow strategii calosc jest zawsze zainwestowana tylko w trzy aktywa po 1/3?

  • Hej Grzegorz,
   W przypadku AGG3 dzielimy kapitał na 3 części (33,3% każda) i inwestujemy w 3 najlepsze aktywa na podstawie wartości momentum. Warunkiem absolutnym jest aby aktualna cena na koniec miesiąca była powyżej 6-cio miesięcznej średniej ruchomej. W przypadku gdy jest poniżej średniej to daną część kapitału inwestujemy w obligacje. Taka sytuacja ma miejsce teraz gdzie wszystkie aktywa strategii są poniżej 6SMA i całość kapitału inwestowana jest w VGIT dla rynku USA i IUSM w przypadku UCITS.

   Aktualną alokację dla AGG3 znajdziesz tutaj (UCITS) lub tutaj (USA)
   pozdrawiam
   Grzegorz

Leave a comment

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!