Zastosowanie strategii market timing dla globalnego portfela aktywów

Większość inwestorów próbuje swoich sił na giełdzie będąc przekonanym, że potrafią pokonać rynek. Prawda jest zupełnie inna. Wielu z nas osiąga dużo mniejsze stopy zwrotu niż szeroki rynek np. reprezentowany przez jeden z wielu indeksów jak S&P500 czy nawet WIG. Choć w przypadku tego drugiego mogło to być nieco łatwiejsze w ostatnich latach co nie znaczy, że wielu ta sztuka się udała.

Pewnie nie raz słyszałeś/aś, że nie da się przewidzieć w jakim kierunku podąży rynek i, że najlepsza strategia inwestycyjna to kup i trzymaj (Buy&Hold). Ciężko mi się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Dlaczego więc wielu inwestorów nie potrafi zastosować typowej strategii kup i trzymaj? Odpowiedzią na to pytanie są emocje! Po prostu zaczynamy się bać gdy widzimy jak nasz kapitał topnieje podczas spadków na giełdzie. Ten strach powoduje, że podejmujemy decyzję o wycofaniu się z rynku w najmniej nieodpowiednim momencie. Czy istnieje jakiś inny sposób aby poradzić sobie z emocjami na rynku i podążać z trendem wyznaczonym przez globalne rynki?

GTAA czyli Global Tactical Asset Allocation polega na zastosowaniu „market timingu” do typowego portfela B&H (Buy & Hold) zawierającego ekspozycję na rynek globalny. Oryginalna wersja modelu GTAA składa się z 5 klas aktywów z równym udziałem 20% każdy:

 1. Akcje USA
 2. Akcje rynków zagranicznych (w rozumieniu nie USA)
 3. Obligacje
 4. Nieruchomości
 5. Surowce

Mebane Faber, który jest autorem portfela GTAA proponuje również rozszerzenie wersji z 5 aktywami do portfela z 13 różnymi klasami aktywów. Poniżej przedstawiam dwie wersje GTAA5 i GTAA13 z podziałem na aktywa.

Jak widać z powyższego porównania portfeli ogólna zasada 20% na każdą klase aktywów została zachowana a GTAA13 jest po prostu portfelem bardziej zdywersyfikowanym. Akcje USA zostały podzielone ze względu na wielkość (small vs large), wartość (value) i momentum. Ekspozycja na rynki zagraniczne została podzielona na te rozwinięte (developed) i rozwijające się (emerging). Dodatkowo obligacje USA zostały poszerzone o 30 letnie i korporacyjne oraz dodana została ekspozycja na obligacje zagraniczne. Do surowców dodano oddzielną alokację w złoto. Ekspozycja na rynek nieruchomości pozostała bez zmian.

Na czym polega „market timing” w odniesieniu do portfela GTAA?

W przypadku portfela GTAA stosujemy prostą zasadę przecięcia prostej średniej kroczącej (SMA – Simple Moving Average) cen zamknięcia danego aktywa z ostatnich 10 miesięcy (10-month SMA).

Sygnał kupna

Kupujemy gdy miesięczna cena danego aktywa > 10-month SMA

Sygnał sprzedaży

Sprzedajemy gdy miesięczna cena danego aktywa < 10-month SMA

Założenia modelu Meba Fabera
 1. Wszystkie transakcje dokonywane były po cenie zamknięcia. Rebalancing portfela jest w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wszystkie zmiany ceny w ciągu danego miesiąca są ignorowane.
 2. Wszystkie dane wykorzystane do testów są cenami uwzględniającymi dywidendy
 3. Podatki, prowizje i obsunięcia ceny zlecenia są pomijane.

Poniżej przedstawiam wyniki testów modelu Meba Fabera

Według wyników przedstawionych przez Maba Fabera rozszerzenie portfela do 13 aktywów poprawia wyniki przy jednoczesnym zredukowaniu ryzyka (większy współczynnik Sharpe’a). Dodatkowo przy zastosowaniu SMA10 maksymalny drawdown jest znacząco obniżony w porównaniu do typowego portfela B&H.

Jak zbudować portfel GTAA opierając się na dostępnych ETF-ach w polskich biurach maklerskich?

Jak wiadomo dostęp do ETF-ów notowanych na rynku amerykańskim jest ograniczony dla polskich inwestorów. Aby stworzyć portfel GTAA5 i GTAA13 posłużyłem się ofertą domu maklerskiego mBank.

Wszystkie wybrane ETF-y notowane są w walucie euro. Starałem się wybrać do portfela tylko ETFy z repliką fizyczną lecz okazało się to niemożliwe w przypadku znalezienia instrumentu dającego ekspozycję na szeroko rozumiany rynek surowców. Z 4 dostępnych instrumentów wybrałem SXRS czyli iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF. Jest to syntetyczny ETF odwzorowujący BCOM index. Tutaj też pojawia się różnica ponieważ oryginalne testy modelu przeprowadzonego przez Meba Fabera oparte były na GSCI Index. GSCI index jest bardziej skoncentrowany na sektorze energetycznym (ok.63%) kosztem pozostałych surowców takich jak metale szlachetne, ziarna czy metale przemysłowe. BCOM index jest bardziej równomiernie rozłożony pomiędzy wszystkie surowce wchodzące w skład indeksu. Porównując ETF-y oparte o te dwa indeksy nie zaważyłem istotnych różnicy.

Pojawia się też trudność w znalezieniu ETF reprezentującego US Small Cap Value. Aby sobie poradzić z tym postanowiłem rozdzielić te 5% pomiędzy pozostałe 3 ETFy, które będą w portfelu z ekspozycją na rynek akcji amerykańskich (QDVI 7%, QDVA 6% oraz IUS3 7%)

Ponżej przedstawiam listę ETF-ów wybranych do portfela GTAA5 i GTAA13(12)!

Założenia naszego portfela:
 1. Portfel startuje 03.01.2020 (piątek)
 2. Robimy «prosty rebalancing” portfela sprawdzając czy cena danego waloru znajduje się powyżej 10 miesięcznej średniej ruchomej.
  • Kupujemy dany ETF jeśli cena > 10mc SMA
  • Sprzedajemy dany ETF gdy cena < 10mc SMA i za pozyskany kapitał  kupujemy ETF obligacyjny IUSM (oczywiście tylko wtedy gdy jego cena > 10mc SMA) w pozostałym przypadku zostajemy z gotówką
 3. Wszystkie transakcje dokonywane są po cenach zamknięcia z dnia rebalancingu.
 4. Prowizja od zlecenia jest uwzględniana
 5. Transakcje na koncie złotówkowym zawierana są po średnim kursie NBP z danego dnia.
 6. Raz w roku robimy «pełny rebalancing” portfela.
Prosty rebalancing

Raz co 4tyg (piątek) W ostatnim dniu każdego miesiąca sprawdzamy czy dany ETF spełnia warunek 10mc SMA

Pełny rebalancing

Raz w roku sprawdzamy czy procentowy udział każdego z ETF–ów jest zgodny z początkowymi założeniami uwzględniając maksymalne dozwolone odchylenia.

Maksymalne odchylenie (rebalancing bands)

Dozwolone odchylenie od założonej procentowej wartości danego waloru w portfelu zostaje ustalone na 25% wartości bazowej. Czyli gdy np. wartość bazowa była 10% to zastosujemy rebalancing wtedy gdy procentowa waga danego aktywa przekroczy 7,5% lub 12,5% w dniu pełnego rebalancingu.

Jak duży kapitał potrzebujemy do zbudowania portfela?

Jak wiadomo minimalna procentowa waga pojedynczego waloru wynosi 5%-7%. Sprawdzamy cenę jednostkową ETF, których waga wynosi między 5% a 7% na dzień 03.01.2020 (start portfela) aby określić minimalną wartość kapitału potrzebnego na zakup najdroższego waloru w portfelu z najmniejszą wagą.

Po sprawdzeniu cen okazało się, że potrzebujemy minimalnie 236,26€ (+5€ min. prowizja) lub 1005,74zł (+19zł min. prowizja) aby nabyć jedną jednostkę Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C – EUR Hedged (DBZB.DE) co powinno teoretycznie stanowić 5% potrzebnego kapitału na stworzenie portfela. Oczywiście w praktyce nie jest to takie proste ponieważ musimy wziąć pod uwagę procentową wartość dla pozostałych walorów no i fakt, że możemy kupić tylko całe jednostki ETF (inaczej niż w przypadku funduszy inwestycyjnych).

Poniżej przedstawiłem minimalną wartość kapitału z podziałem na poszczególne aktywa portfela zakładając, że wszystkie spełniają warunek zakupu na dzień 03.01.2020.

Jak nie trudno zauważyć wartość prowizji w porównaniu do wartości początkowej portfela jest dość znacząca i od razu na starcie zaczynamy ze stratą -2,73% i -1,47% odpowiednio dla GTAA5 i GTAA12.

Sprawdziłem również ile kapitału potrzebowalibyśmy aby stworzyć portfel, w którym prowizja za zlecenie byłaby wyrażona procentowo (wartość powyżej minimalnej kwoty prowizji). Dla mBanku wygląda to następująco: płacimy 0,29% od wartości zlecenia ale nie mniej niż 5€. W takim przypadku kapitał potrzebny na uruchomienie portfela GTAA12 musiałby wynosić 35 997,62€ (z uwzględnieniem kosztów prowizji) dla wyceny z dnia 03.01.2020. Prowizja w takim przypadku wyniosłaby 104,1€ co stanowi 0,29% wartości zleceń.

 

Dywidendy i kupony odsetkowe

Generalnie każdy z dostępnych ETF-ów ma różną metodę zarządzania dywidendami czy kuponami odsetkowymi. Jest możliwość wyboru ETF, który dystrybuuje dywidendy lub je akumuluje. Ja preferuję tę drugą opcję czyli akumulacja i automatyczna reinwestycja dywidend/kuponów. Nie zawsze jest możliwość zakupu właśnie takiego ETF ale „jak się nie ma co się lubi, to się lubi to co ma” 😉. Poniżej przedstawiam jak sprawa wygląda na ETFach wybranych do naszego portfela GTAA5 i GTAA12.

Co zrobić z wypłaconą dywidendą?

Każdy EFT może mieć różne terminy wypłaty dywidend więc w naszym przypadku dywidenda będzie zbierana na koncie inwestycyjnym i przy okazji pełnego rebalancingu (co 26 tygodni) użyjemy kapitał pozyskany z dywidendy do zakupu aktywów. W taki sposób przynajmniej częściowo zmniejszymy koszty prowizji.

Właściwy kształt portfela na dzień 03.01.2020

Jak już wspominałem jednym z kryteriów jakie musi spełnić ETF żeby trafić do portfela jest to żeby jego cena znajdowała się powyżej 10-mc średniej ruchomej. Jeśli ten warunek nie jest spełniony to za kwotę przeznaczoną na zakup danego ETFa dokonujemy zakupu iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSM) oczywiście tylko wtedy gdy on sam spełnia warunek SMA10mc.

Jak wygląda to na dzień startu portfela? Który ETF znajdzie się w portfelu?

Poniżej przedstawiam ostateczną wersję portfela na dzień 03.01.2020

Portfel będzie aktualizowany w ramach strony inwestujdlugoterminowo.pl w wersji walutowej i złotówkowej w wersji GTAA5 i GTAA12.

Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!

Grzegorz

Zostaw komentarz...

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!